YOUNG CAPITAL

Föregående
YC

Grafisk identitet för Young Capital, en idé-och företagsinkubator vars målsättning är att stimulera entreprenörskap i tidig ålder. Loggan är tänkt att förmedla en profesionell med lekfull känsla för att ungdomar ska känna att Young Capital är ett företag att lita på samtidigt som de inte ska bli avskräckta av tanken på att starta eget företag. Ett bakgrundsmönster med hexagoner symboliserar det nätverk som företaget sitter på för att hjälpa ungdomarna att komma igång.

Jag bedrev projektet tillsammans med tre andra studenter och arbetet bestod utav logga, grafisk manual, visitkort samt mallar för dokument, skrivblock, presentationer etc.

YC2