Nourt

NOURT Slutprojektet i kursen Art Direction på Berghs School of Communications innebar att ta fram ett koncept för en Norrländsk restaurang med norrlänningarna själva som huvudmålgrupp. En studie från Norrmejerier visar att Norrlänningar tycker att det är viktigt att bevara sina mattraditioner, vilket för mig personligen betyder mat man lagar utomhus i naturen [...]

Boxit Doggybags

BOXIT I kursen Grafisk profilering och varumärken på Linköpings universitet skapade jag tillsammans med två klasskompisar det fiktiva varumärket Boxit. Boxit är ett doggybag-företag som gör det till en självklarhet att alltid ta med sina rester hem från restaurangbesöket. Med innovativ förpackningsdesign i miljövänliga material kombinerat med attraktiv design och en tydlig närvaro i medielandskapet strävar Boxit efter [...]